Indmeldelsesblanket

indmeldelsesblanket

                         

                          Indmeldelsesblanket

Låsbysæblets Venner

Ja tak jeg vil gerne være medlem

Navn                       

Adr.

Tlf. nr.                                                      Mail

Blanketten bedes underskrevet og indleveret på følgende adresser:

Kasserer Jens Torup Hansen Smedeskovvej 29, 8464 Galten mail: jenstorup@live.dk

Anni Kjeldsen Rosenhøj18, 8670 Låsby, mail: aik@gefiber.dk

                                                                                                             Sæt kryds

Middelfart Sparekasse……… reg Nr.1685 konto nr. 3230193303    ________     

Box: MobilePay………………………………………. 9947WQ      ________

Betalt kontant hos kassereren Smedeskovvej 29   8464 Galten          ________

Betalt kontant hos formanden Rosenhøj 18  8670 Låsby                   ________

Kontingent 100 kr. pr. husstand

Dato                                    Underskrift

Efter indbetaling fremsendes vedtægter

Hjemmeside Låsbyæblets Venner www.laasbyaeblet.dk

Bestyrelsen