Låsbyæblets historie

Der var engang……et æbletræ……et Låsbyæble-træ

Sådan begynder et rigtigt eventyr, også historien om Låsbyæblet, da en tilfældig æblekerne spirer og vokser op til et nyt træ ved Rytterhuset i Låsby. Således opstår for 200-250 år siden ved et sammentæf af naturens luner et sundt og velsmagende æble, der blev værdsat og efterstræbt af folket, og kun kendt i Låsby og nærmeste omegn. Datidens skik og brug var ellers, at nye spændende æbler blev bragt til kongen til bedømmelse, og fandt kongen æblet attraktivt, blev det godkendt til opformering i det ganske land. Låsbyæblet var på alle måder et vellykket produkt, hårdfør, velduftende, rødt, sødt, saftigt og smagfuldt. Det er derfor nærliggende at tro, folk her på egnen har vogtet nidkært på dette unikke produkt, og på denne måde sikret sortens eksistens i dag.

At Låsbyæblet har overlevet så mange år skyldes tilfældigheder, mange andre sorter som levede på daværende tidspunkt er for længst bukket under og borte.

 1. Genetation af Låsbyæblet:

Om det første Låsbyæble-træ ved vi fra pålidelig kilde, at det stod ved Rytterhuset i Låsby ved Århus omkring år 1900, og var dengang et stort gammelt træ. Husets seneste ejer ” Rytter Petrea” vogtede nidkært om træet og delte flittigt ud af de dejlige æbler til venner og bekendte.  Nulevende pensionister i Låsby husker endnu det gamle Låsbyæble-træ ved Rytterhuset, og beretter med glæde om deres mors æblekage der var lavet af Låsbyæbler. Petrea Nielsen som arvede Rytterhuset efter sine forældre dør i 1966, derefter nedrives det gamle hus og det oprindelige Låsbyæble-træ dør.

2. Generation af Låsbyæblet

Forinden har “Gartner Hans” i Låsby sikret æblet for eftertiden. Hans har en datter der gifter sig med Petreas søn Jens, og gennem disse familierelationer får Hans adgang til podekviste fra det oprindelige Låsbyæble-træ. Hans driver gartneri i Låsby og poder nye Låsbyæble-træer, som han planter på det jordlod som tilhører fattig huset i Låsby. Herfra sælger han nye Låsbyæble-træer til sine kunder, som for en stor del er bønder fra de nærliggende gårde, som på daværende tidspunkt eksperminterede med alternative afgrøder. Æbletræerne blev plantet med salg for øje, da mange landmænd dengang solgte æbler til de lokale mosterier.

3. Generation af Låsbyæblet:

Ethvert barn i Låsby kendte i 1950 erne og før den tid Låsbyæblet og dets historie, men da udviklingen for alvor tager fat i 1960 erne, går interessen for æblet i stå og kun få ældre beboere i Låsby kan huske deres barndoms skønne æble ved årtusindskiftet i 2000. I 2003 søsætter kommunalbestyrelsen i Ry Kommune et forsøg, hvor der i budgettet afsættes 2,5 mill. kr. til forskønnelse af Låsby, forudsat borgerne i byen finder nogle ideer til forskønnelse, som byrådet kan godkende. Her opstår en luftig ide i “Låsby styregruppen” hvor visionen er at alle have ejere planter et æbletræ i forhaven, så byen springer i blomst om foråret og dufter og smager om efteråret.

Så vidt så godt, men ingen i “Låsby styregruppen” kender Låsbyæblet, som nu er ved at forsvinde for eftertiden, da der kun er overlevet enkelte gamle 2. generations Låsbyæble-træer.

I forlængelse af ideen med æbletræer i haven får  Anni og Eigil Kjeldsen en sjov ide…..selvfølgelig et Låsbyæble-træ. Vi vil genoplive det gamle Låsbyæble. Anni og Eigil bosætter sig i Låsby i 1971. Anni er barnefødt på en gård i nabosognet til Låsby, og hun har kendt æblet fra sin barndom, da hendes far i 1930 erne planter 2 generations Låsbyæbler i sin frugtplantage.

Eigil har derfor i 1980 erne sikret 3. generation af Låsbyæblet, da han snitter en podekvist af det gamle Låsbyæble-træ fra Annis barndomshjem og poder et nyt træ til eget brug. Da Eigil tilbyder at genoplive det gamle Låsbyæble ved at pode nye træer til have ejere der kunne tænke sig et nyt Låsbyæble i deres have, fænger ideen hos byens borgere og “projekt Låsbyæblet” bliver et af de projekter der bliver godkendt af kommunalbestyrelsen. Ry Kommune iværksætter sammen med “styregruppen i Låsby” endvidere, at “byskoven ” forynges og beslutter, at der i den nye beplantning plantes Låsbyæbler, så æblerne bliver tilgængelig for alle byens borgere. Desuden modtager Anni og Eigil Ry Kommunes miljøpris i 2004, som en påskønnelse for et projekt, der bærer vores kulturarv videre til kommende generationer.

Kommunens miljøpris bliver den direkte årsag til, at Anni og Eigil herefter tager initiativ til stiftelsen af Låsbyæblets Venner, som stiftes d. 15. marts 2006.