Nyhedsbrev 2016

Generalforsamling og fællesspisning 2016

Låsbyæblets Venner afholder generalforsamlingen fredag 23. oktober 2015 kl. 17 i legestuens lokale på Låsby Skole (ved siden af kantinen).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De skal sendes til Anni Kjeldsen, Rosenhøj 18, 8670 Låsby eller på mail aik@gefiber.dk

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Godkendelse af forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Børge Møller – modtager genvalg

Allan Holbøll – modtager genvalg

Birgit Balslev – modtager genvalg

  1. Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Asta Kristensen – modtager genvalg

Niels Sørensen – modtager genvalg

Ellen Andersen – modtager genvalg

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Henrik Laursen, revisor – modtager genvalg

Anne Grethe Laursen, revisorsuppleant – modtager genvalg

  1. Evt.

Bestyrelsen er vært ved 1 glas Låsby-æblecider under generalforsamlingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen kan du deltage i fællesspisning i Låsby Skoles kantine kl. 18. Billetter til fællesspisning kan købes hos Meny eller købmanden fra 10. – 20. oktober. Middagen består af den herligste æbleflæsk med tilbehør. Bagefter kaffe med kage og slikpose til børn.

Pris 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Medbring selv service og drikkevarer.

Billetter kan også bestilles ved formanden på aik@gefiber.dk senest 21. oktober og samtidig indbetale beløbet på foreningens bankkonto nr. 1915 – 4376 383 399. Husk at angive navn.

Cider-produktion

Har du lyst til at deltage i en produktion af æblecider henover vinteren og foråret, så starter vi et hold efter generalforsamlingen. Kontakt Anni Kjeldsen, hvis du er interesseret.

Æblepressedag

Årets store æblepressedag bliver lørdag 10. okt. kl. 10-14 hos Niels Søndergaard på Randersvej 121. Her kan alle komme og få presset deres æblehøst ved hjælp af foreningens professionelle udstyr. Skyl æblerne hjemmefra, og medbring dunke eller fryseposer til jeres færdige æblesaft. Værten sælger kaffe og kage ved arrangementet.

Lån af presseudstyr

Vil du selv presse æbler hjemme, kan du som medlem gratis låne foreningens udstyr en dag eller to. Kontakt formanden Anni Kjeldsen på tlf. 8695 1677 og lav en aftale.

Medlemmer

Foreningen har ca. 50 medlemmer. Vi vil gerne være flere. Kender du nogen, så vær foreningens ambassadør og giv dem opfordringen. Kontakt Anni Kjeldsen, Rosenhøj 18, Låsby, tlf. 86951677 eller på mail: aik@gefiber.dk. Og husk: det årlige kontingent er fortsat beskedne 100 kr.

På gensyn til generalforsamling og fællesspisning

På foreningens vegne

Anni Kjeldsen,

Formand